Ex‑libris

Ex libris vytvářím technikou litografie – tisku z kamene.

Slovo ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Jedná se o malý ozdobný lístek, který kromě výtvarného motivu obsahuje také název ex libris a jméno objednavatele. Ex libris se vlepovalo do knih, aby označovalo jejich majitele.

Už ve středověku měly některé knižní značky uměleckou úroveň (např. Albrecht Dürer). Od konce 19. století se pak knižní značky začaly používat nejen k označení vlastníka knih, ale staly se i předmětem zájmu sběratelů.

Námětově je obsah ex libris různorodý. Často jde o zobrazení profese nebo zájmů objednatele v oblasti umění či literatury atd.

Tyto malé grafické tisky (většinou do velikosti A5) si dnes vzájemně vyměňují sběratelé po celém světě.

České sběratele sdružuje již od roku 1918 Spolek sběratelů a přátel ex libris.

Litografická dílna Petra Korbeláře