O autorce

Ak.mal. a rest. Veronika Jelenová
nar. 1972 v Náchodě

Vystudovala Střední Průmyslovou Školu Grafickou (Hellichova) v Praze, obor konzervátorství a restaurátorství papíru a knižní vazby.

Veronika Jelenova - copies kopie obrazu

Poté absolvovala na Akademii Výtvarných Umění v Praze, v oboru restaurování malířských uměleckých děl v atelieru prof. K. Strettiho. Krátce pak působila jako restaurátorka v Národní galerii.

Veronika Jelenova - painting process
Veronika Jelenova painting - copy kopie

Nyní je na volné noze a pracuje jako restaurátorka a výtvarnice.

Zabývá se tvorbou malířských kopií a portrétů na zakázku, a tiskem litografií – ex libris (litografická dílna Petra Korbeláře)

Veronika Jelenova painting
Veronika Jelenova portret - kardinal duka
Portrét kardinála Duky

Dlouhodobě spolupracuje na mnoha výtvarných projektech se svým manželem grafikem Oldřichem Jelenem a s dcerou výtvarnicí Františkou Jelenovou.